Μιχαήλ Στάμου Α.Ε. - Πολυτελή Αυτοκίνητα, Ενοικίαση Αυτοκινήτου, Rent a Car, Luxury Cars For Rent

Όροι Ενοικίασης

 1. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός οφείλει να έχει άδεια, που ισχύει στην Ελλάδα και να την κατέχει τουλάχιστον επί τρία χρόνια.
 2. ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από το μισθωτή.
 3. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.
 4. ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία μέρα (24 ώρες) ή λιγότερο κατόπιν συμφωνίας, κάθε επιπλέον ώρα πέραν των 24 ωρών και μέχρι 3 ώρες, θα επιβαρύνεται με το 1/5 της κανονικής ημερήσιας τιμής. Πέραν των 3 ωρών χρεώνεται με μια επιπλέον ημέρα.
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενοικίαση η ύπαρξη Πιστωτικής κάρτας εν ισχύ.
  Το προϋπολογιζόμενο μίσθωμα προκαταβάλλεται με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. (R/A)
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ: Ο μισθωτής πρέπει να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας εν ισχύ, από την οποία η ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγκριση για ελάχιστη δέσμευση του ποσού των 1.000 ευρώ για τις κατηγορίες Επιβατικά αυτοκίνητα (MERCEDES E-200, MERCEDES C-200), 1.500 ευρώ για τις κατηγορίες Αντίκες (CADILLAC) και Cabrio (MERCEDES CLK-200 CABRIO, BMW CABRIO, BMW 525) και 3.000 για το MERCEDES S-CLASS.
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:
  α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων έως 500.000 ευρώ.
  β) Υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του μισθωμένου αυτοκινήτου της εταιρείας μας) έως 100.000 ευρώ.
  γ) Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι πυρκαγιάς, σεισμού ή τρομοκρατικής ενέργειας,
  Ζημιές στο μισθωμένο αυτοκίνητο της εταιρείας μας δεν καλύπτονται από την παραπάνω ασφάλεια κι ο μισθωτής ευθύνεται μέχρι και της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
 8. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (C.D.W.): Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την κάλυψη των ζημιών που αναφέρονται στην παράγραφο 8γ, στα 1.000 ευρώ εφόσον κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αποδεχθεί να καταβάλλει το ποσό των 20 ευρώ για κάθε μέρα ενοικίασης για την κατηγορία N,P,T ή μέχρι του πόσου των 1.800 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό των 30 ευρώ για κάθε ημέρα ενοικίασης για την κατηγορία Επιβατικά αυτοκίνητα (MERCEDES E-200) ή μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό των 40 ευρώ για κάθε ημέρα ενοικίασης για την κατηγορία Αντίκες (CADILLAC) και Cabrio (MERCEDES CLK-200 CABRIO, BMW CABRIO, BMW 525), όπως και για το MERCEDES S-CLASS. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) εκ μέρους του μισθωτή. Η αμέσως παραπάνω νόμιμη ελάχιστη συμμετοχή του μισθωτή δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή αντικατάσταση κιαταστραφέντων ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΖΑΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, όπως επίσης και ζημιές στο κάτω μέρος του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών αυτών οφείλει να καταβάλλει εξολοκλήρου ο μισθωτής επιπλέον και πέρα της ως άνω απαλλαγής. Οι ανωτέρω ζημιές δεν καλύπτονται σε καμιά περίπτωση από την μικτή ασφάλεια.

  Τα ποσά απαλλαγής είναι: 1.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα (MERCEDES E-200, MERCEDES C-200, MAZDA MPV, MINIBUS, TOYOTA RAV4), 1.500 ευρώ για τα αυτοκίνητα (CADILLAC, MERCEDES CLK-200 CABRIO, BMW CABRIO, BMW 525) και 3.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα (MERCEDES S CLASS).
 9. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: Προσφέρεται έναντι 3 ευρώ την ημέρα και καλύπτει τον οδηγό για:
  α) Μερική ανικανότητα (ποσοστό επί τις % των 15.000 ευρώ)
  β) Θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα 15.000 ευρώ
  γ) Νοσοκομειακή περίθαλψη 30.000 ευρώ
  δ) Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 300 ευρώ
 10. ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ: Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την ευθύνη τυχόν κλοπή του αυτοκινήτου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 10 ευρώ, 11,74 για τις κατηγορίες Επιβατικά αυτοκίνητα (MERCEDES E-200, MERCEDES C-200) και 17 ευρώ για τις κατηγορίες Αντίκες (CADILLAC) και Cabrio (MERCEDES CLK-200 CABRIO, BMW CABRIO), όπως και για το MERCEDES S-CLASS.
 11. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟ: 3 ευρώ ημερησίως.
 12. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους τύπους των αυτοκινήτων σε κάθε κατηγορία.
 13. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Τα μισθωμένα αυτοκίνητα της ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ Α.Ε. απαγορεύοντται να εξέλθουν από τα Ελληνικά σύνορα.
 14. METAΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Επιτρέπεται μόνο με την γραπτή έγκριση της εταιρείας μας
 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή ή παράδοση εντός πόλης χρεώνεται προς 15 ευρώ εκτός αν γίνει στα γραφεία μας.
  Για μεγαλύτερες αποστάσεις, ο μισθωτής επιβαρύνεται με 0,40 ευρώ το χλμ. για τις κατηγορίες Επιβατικά αυτοκίνητα (MERCEDES E-200, MERCEDES C-200) και με 0,80 ευρώ το χλμ. για τις κατηγορίες Αντίκες (CADILLAC) και Cabrio (MERCEDES CLK-200 CABRIO, BMW CABRIO, BMW 525), όπως και για το MERCEDES S-CLASS.
 16. ΦΟΡΟΙ: Φ.Π.Α. 23% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

Οι παραπάνω τιμές και όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Θα εφαρμόζονται κατά την έναρξη της ενοικίασης οι ισχύουσες τιμές κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Ε.Ο.Τ.

Εγγραφή στο Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεωφόρος Συγγρού 1, 117 42 Αθήνα (Κέντρο)

T210 92 26 666, 210 92 22 442 - 443 - 444

F210 92 24 444

Einfo@stamoucars.gr

Online κράτηση

Παραλαβή:

Παράδοση:

Πληροφορίες Κράτησης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσετε την κράτηση:

Required